Entreprenadrätt

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Dags för nästa stora projekt

Att upphandla byggarbeten ställer höga krav. Det kan ofta vara en teknisk och juridisk snårskog, då är viktigt att ha full koll. Undvik obehagliga överraskningar och försäkra dig om att arbetet blir utfört som du vill. Våra experter inom entreprenad- och konsulträtt hjälper dig i upphandlingen.

Anbud

Det förberedande arbetet, alltså allt det jobb som görs innan avtalet skrivs, är minst lika viktigt som själva avtalet. I det ingår framtagande av det förfrågningsunderlag som skickas till de olika entreprenörerna och som de ska svara på i ett anbud. Anbudet ligger sedan till grund för avtalet.

Avtal

Att formulera rätt frågor, och att kunna jämföra de olika anbuden, är helt avgörande för kvaliteten på avtalet och därmed även för projektet som sådant. Därför är det viktigt att experter på området är med redan när arbetet startar, och inte tas in först när avtalet ska skrivas.

Vilken typ av entreprenad?

En viktig fråga är vilken typ av entreprenad ni upphandlar. Väljer ni totalentrepenad eller utförandeentreprenad? Även detta beslut bör fattas tidigt i processen eftersom det har betydelse för projekteringen. Vid totalentreprenaden är det entreprenören som projekterar, vid utförandeentreprenad är det beställaren som gör detta.

Att tänka på:

  • Väsentliga ändringar i fastigheten kräver ingående teknisk kunskap redan i upphandlingsskedet.
  • Kontrollera om ändringen kräver bygglov eller om det finns andra begränsningar eller riktlinjer som påverkar utförandet.
  • Är det en bostadsrättsförening som ska bygga så kan beslut behöva tas på en stämma.
  • Ibland går det inte att komma överens vid entreprenader. Då gäller det att hantera tvisten rätt från början, så att inte kostnaderna skenar iväg. Kontakta oss därför direkt en tvist riskerar att blåsa upp.
  • Ett av de vanligaste skälen till att tvister uppstår vid entreprenörer är att beställaren anser att entreprenören gjort fel. Andra vanliga tvister avser ändring och tilläggsarbeten, så kallade ÄTA-arbeten, och betalningar. När det gäller tidfrister finns det dessutom ett antal olika sådana att hålla reda på.

De flesta tvister vid entreprenader går att lösa utan att gå till domstol. Det är dock bra att ha ett juridiskt biträde så tidigt som möjligt i tvisten, det håller nere kostnaderna för konflikten som annars tenderar att bli både lång och svår. Ju tidigare en konflikt kan lösas, desto bättre är det oftast.