Miljörätt

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

bankforeningn mijoratt juridik

Sätt rätt kurs i miljöfrågorna

Fastighetsägarna Stockholm hjälper dig att ta ett samlat grepp om miljörätten. Vår juridiska expertis har full koll på allt som berör dig som fastighetsägare och vägleder dig så att du vet exakt vad som gäller.

Miljörätten har fått allt större betydelse för fastighetsägarna och blir dessutom allt mer kostsam. Ett exempel på det är när kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnder kontrollerar att fastighetsägarna sköter sina egenkontroller. Många fastighetsägare upplever att den kontrollen inte bara är onödig, den är dessutom inte alltid professionellt genomförd. Den kostar också pengar för fastighetsägaren.

Om det uppstår frågetecken efter den här typen av inspektioner är det ofta klokt att anlita ett juridiskt ombud. Varken bostäder eller lokaler får innehålla brister som medför olägenheter för människors hälsa. Sådana olägenheter kan vara buller, fukt, mögel eller låg temperatur. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen är den instans som förelägger (kräver av) fastighetsägaren att denne utreder orsaken till problemet – och åtgärdar det.

Vi hjälper dig med alla frågor inom miljörättens område.

Många förelägganden från kommunernas olika nämnder kan vara skrivna på alltför dåliga underlag, ibland bygger de till och med på felaktigheter eller missuppfattningar. Vi hjälper till att ta fram rätt underlag, och hjälper dig som fastighetsägare att minska kostnaderna för de åtgärder som måste genomföras genom att hitta rätt nivå på åtgärderna. Vi företräder dig alltså gentemot de kommunala nämnderna.

En aktuell fråga i Stockholm just nu inom miljörätten är de arbeten som pågår med Slussen och Citybanan. Vi anlitas av fastighetsägare som drabbats av skador eller olägenheter som en konsekvens av sprängningarna.

Fastighetsägarna Stockholm erbjuder dig som fastighetsägare hjälp med alla frågor som förekommer inom miljörättens område.