Stefan Younes

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Stefan Younes

2016-05-22

Flexibilitet och långsiktig utveckling tillsammans med de som vet bäst – kunderna

Vill du se din fastighet förvaltas väl och växa i värde gäller det att tänka långsiktigt.
– Så är det inte alltid i vår bransch, menar Stefan Younes, ny vd på Fastighetsägarna Service. Men för oss ska det vara en ledstjärna. Med nya kundteam och större flexibilitet vill vi inte bara ta ansvar för den löpande förvaltningen, utan även vara proaktiva i den långsiktiga utvecklingen av våra kunders fastigheter.

Två månader har gått sedan Stefan Younes tillträdde som ny vd för Fastighetsägarna Service. Med sig har han många års erfarenhet av fastighetsförvaltning, senast som affärsområdeschef Förvaltning på HSB Stockholm. Därför är det en av hans hjärtefrågor när han tar sig an uppdraget – att utveckla samarbetet med bolagets förvaltningskunder. 

– Vår ambition är att vara en god partner under lång tid, säger Stefan Younes. Jag är bekymrad över kortsiktigheten i branschen, där allt fler upphandlingar handlar om att pressa priser och binda varandra till detaljerade avtal.

Fastigheter är en långsiktig investering och behovet av förvaltning varierar över tid. Styrelser byts ut, tekniken utvecklas och lagstiftning ändras. Att fånga allt i ett avtal är inte möjligt.

– Avtalet är en viktig bas. Men det är förtroendet för varandra mellan beställare och leverantör som är avgörande. Det bästa är att arbeta nära, öppet och transparent, med kontinuerliga utvärderingar och flexibla avtal som kan skalas upp och ner efter behov.

Ett av Stefans första initiativ efter tillträdet som vd är därför att bygga kundteam runt bolagets kunder. De 25 största kunderna ska ha färdiga team redan innan sommaren och övriga kunder under hösten.  

– Spindeln i nätet är kundsamordnaren, som samlar kunden och teamet minst en gång per år. Förvaltare, projektledare, ekonomer och jurister; alla som har del i leveransen ska vara med för att fånga upp synpunkter och bygga en god relation. Dessutom får vi massor med god input som vi kan använda till att utveckla verksamheten, säger Stefan Younes och tänker bland annat på utvecklingen av kringtjänster.   

Som så många andra branscher går även förvaltningsbranschen mot helhetslösningar. Nya tjänster som utvecklas för att skapa mervärden för kunderna, inte minst digitala lösningar som ökar tillgängligheten och kundernas kontroll över sina förvaltningsärenden.  

– Men jag tror inte på storskaliga projekt, som var vanligt förr. Idag behöver vi vara snabbare och mer flexibla. Därför utvecklar vi nya tjänster småskaligt och kunddrivet, gärna på initiativ och i samarbete med enskilda kunder. Ge oss en utmaning så startar vi ett pilotprojekt, uppmanar Stefan Younes både uppdragsgivare och medarbetare som har bra idéer. 

Fastighetsägarna Service har kompetensen, ett stort nätverk och förmånliga ramavtal som gör det möjligt att sätta samman en lång rad nya tjänster kopplat till exempelvis fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Det kan handla om kvalitetssäkrade leverantörer inom måleri, bygg, hisservice osv.  

– Skissen på en första kringtjänst ligger redan på bordet, förhoppningsvis klar att lansera i höst. Men det är bara början på Fastighetsägarna Services utvecklingsresa. Vart den leder oss avgör våra kunder, avslutar Stefan.

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera