Workshopserie: Generationsskifte. Del I

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

INSTÄLLT! Workshop: Generationsskifte Del I

20 september 13:00 - 16:00

Workshopsserien är specifikt framtagen för fastighetsägare och uppdelad i tre delar. Målet är att ge en ökad förståelse för processen och frågorna som uppstår kring generationsskifte. Workshopen är ett utmärkt tillfälle för dig som senior att tillsammans med den juniora generationen få en gemensam syn på hur ert generationsskifte ska genomföras.

Tid: 20 september 2017, kl 13.00-16.00, 19 oktober kl 13.00-16.00 och 22 november kl 13.00-16.00
Plats: Fastighetsägarnas hus, Alströmergatan 14

Syfte

Denna workshop syftar till att ge en öka förståelse för processen och frågeställningarna kring generationsskifte, d.v.s. när ägande och/eller ledning av ett företag går vidare i familjen.

Målgrupp

Workshopen vänder sig till familjer som står inför eller mitt i ett generationsskifte. Viktigt är att representanter för båda generationerna deltar tillsammans och det är endast privata fastighetsägare som är medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm som kan delta.

Upplägg

Serien består av tre delar. Del I: 20 september kl. 13.00-16.00; Del II: 19 oktober kl.13.00-16.00; Del III: 16 november kl. 13.00-16.00. Det är viktigt att man kan delta vid alla tillfällen och vi förväntar oss ett aktivt deltagande under workshopen.

Innehåll

Del I

Första delen av workshopen kommer att beröra den inledande av generationsskiftet:
• Hur kommer man igång med processen runt generationsskiftet?
• När ska man starta?
• Hur ska man starta?
• Vem bör ta initiativet och varför?
• Vilka bör delta i diskussionerna?

Del II-III

Följande två delar kommer att fokusera på ett antal viktiga frågor som måste diskuteras och fattas beslut om i familjen:
• Ska hela - eller delar av – ägandet skiftas?
• Vilka av ”barnen” ska bli ägare och hur ska ägandet fördelas? Hur blir det rättvist?
• Vad innebär ägarrollen? Hur ska ägarstyrningen se ut?
• Hur skapas ett bra samspel mellan ägarna?
• Vilka av ”barnen” ska arbeta i företaget och i vilka roller?
• Ska något av ”barnen” bli vd? Eller ska vd rekryteras externt?
• Vilka styrande/juridiska dokument bör upprättas och varför?
• Tidsplan – när ska generationsskiftet påbörjas och när ska det vara ”klart”?

Andra viktigt aspekter som kommer att beröras under workshopen är hur själva processen kring generationsskiftet ser ut, steg för steg, samt kommunikationens betydelse för ett lyckat generationsskifte.

Medverkande

Workshopen leds av Annika Hall, docent i företagsekonomi (inriktning familjeägda företag) och senior affärsrådgivare. Genom forskning och rådgivning är hon väl insatt i de familjeföretagens speciella utmaningar. Hon är (med-)författare till böcker om generationsskifte, ägarstyrning samt ägar- och vd-skiften. Förutom Annika kommer även Sten Bergström, jurist med speciell kompetens inom familjerätt och generationsskiften att medverka vid tillfälle II och III.

Workshopserien är kostnadsfri. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 11 september 2017 kl 12.00. Vänligen observera att anmälan avser samtliga tillfällen och att denna anmälan är bindande. Om du får förhinder meddela det före utsatt datum annars faktureras 500 kronor.