Heldagsseminarium: GDPR och ny kamerabevakningslag

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Heldagsseminarium: GDPR och ny kamerabevakningslag - har du koll?

16 april 09:00 - 16:30

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PuL) av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Detta heldagsseminarium vänder sig till dig som ännu inte hunnit sätta dig in i GDPR. Vad innebär lagen för bostadsbranschen? Seminariet tar upp de elementära delarna i GDPR som är grundförsättningar för ett lyckat dataskyddsarbete.

Tid: Måndag 16 april 2018, kl. 09.00-16.30.

Plats: Fastighetsägarnas hus, Alströmergatan 14.

Kostnad: 1 495 kr medlem, 2 490 kr icke medlem, exklusive moms. Lunch, kaffe, material ingår.

Anmälan krävs - Anmäl dig här senast den 9 april

 

Har du koll på de nya lagarna?

Du som behandlar personuppgifter och du som tillämpar kamerabevakning eller avser att göra det – har du koll på de nya lagarna? Eller har du, genom privacy by default och privacy by design, ställt krav på att era IT-leverantörer uppfyller GDPR? Räcker det i så fall? 

Du får svar på dina frågor

Detta seminarium vänder sig till dig som ännu inte hunnit sätta dig in i GDPR och den förändring som kommer att ske. Möjligen ställs du just nu inför frågor som:

  • Vilka uppgifter är egentligen personuppgifter?
  • Vem är personuppgiftsansvarig/ personuppgiftsombud?
  • Krävs samtycke för behandling av personuppgifter och i vilka syften får du använda uppgifterna?
  • Bör du ens inhämta samtycke eller finns det annan laglig grund för registreringen?
  • Hur länge får du spara personuppgifter och hur går en gallring till?
  • Vad händer om verksamheten bryter mot GDPR, vem bär ansvar och vad blir dess konsekvens?

Syfte med GDPR

Syftet med GDPR är bl.a. att skapa harmonisering mellan EU:s medlemsstater och öka integriteten för den enskilde. För företag och organisationer innebär det att man måste på ett tydligare sätt informera sina kunder och medlemmar om hur och varför deras personuppgifter behandlas.

Kamerabevakningslagen

I samband med att GDPR träder i kraft, upphävs lagen om kameraövervakning och kamerabevakningslagen träder i kraft. Kamerabevakningslagen, som är tänkt att komplettera GDPR,  kommer innebära att färre behöver söka tillstånd, men det kommer ställas högre krav på att man måste kunna visa att man följer reglerna. 

Efter denna dag vet du:

  • Vilka grundläggande legala krav GDPR ställer
  • Vilka påföljder som aktualiseras vid åsidosättandet av GDPR
  • Kamerabevakning, behov eller integritet – vad går före
  • Om ditt företag behöver anlita extern kompetens inom GDPR

Du får material på plats samt möjlighet att ställa frågor. 

Målgrupp

Fastighetsägare och de medarbetare i fastighetsföretag som på något sätt behandlar personuppgifter. Men även dataskyddsombud, bolags- och fastighetsjurister.

Medverkande 

Seminariet hålls av Sven von Randow, chefsjurist Fastighetsägarna Stockholm och av Lotta Kavtaradze från Legalworks som är erfaren konsult inom personuppgiftshantering.