Är du redo för vintern?

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Snötäckta tak i Stockholm

2017-11-21

Är du redo för vintern?

Den första snön har fallit i Stockholm och den snö som hamnar på taken bildar så småningom istappar. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är enligt lag skyldiga att se till så att snö och is från det egna huset inte skadar personer eller egendom.

Det innebär både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Den fastighetsägare som inte sköter detta kan bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Snö och is blir snabbt farligt

Istappar bildas fort och inom loppet av bara några timmar kan de komma att väga ca 2–10 kg innan de faller ner. Det är framförallt vid stora temperaturväxlingar som snösmältningen och isbildningen ökar. Det blir tydligt vid stuprören där det snabbt bildas istappar. Men en betydligt större risk är den isbildning som skapas på sluttande tak. Om huset läcker mycket värme från taket bildas det dessutom vatten mellan plåt och is. Friktionen minskar då och risken för att isblock och snö ska falla ner är stor. I takt med att många vindsutrymmen omvandlas till lägenheter har detta problem blivit vanligare.

- Istapparna faller oftast lodrätt från sitt fäste medan blocken hamnar ungefär där trottoarkanten slutar eller precis där gatan börjar, och bilar ofta står parkerade. Det innebär att varningen vid stupröret leder de gående ut mot trottoarkanten och därmed till riskzonen för de fallande snö- och isblocken, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarens ansvar att spärra av

Utöver att se till att istappar och snö och is som kan rasa från taket tas bort, har fastighetsägaren också ansvar för att trottoaren spärras av och att varningsskyltar sätts upp. Avspärrningen får bara vara tillfällig, från det att faran är påtaglig till dess att den är åtgärdad. Sen måste avspärrningen bort. Det räcker alltså inte med att ställa ut en bock på trottoaren och sedan låta den stå där resten av vintern.

Ta hjälp av Istappstelefonen

Som medlem i Fastighetsägarna Stockholm kan du gratis ansluta dig till Istappstelefonen. Det är en tjänst som gör det möjligt för den som ser en istapp på en fastighet att ringa ett samtal och varna. Samtalet tas emot av Stockholms Fastighetskalender (SFK Estade Market Services) som förmedlar det vidare till fastighetsägaren. Numret till Istappstelefonen finns på en väl synlig klisterlapp som du sätter upp på din fastighet.

Vill du ha mer information om risker med snö och is och om fastighetsägarens ansvar?

Vi har samlat information om fastighetsägarens ansvar för snö och is samt en beskrivning av de kontraktsmodeller och avtal som finns att teckna när det gäller takskottning, bevakning och avspärrningar.

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera