Konsekvensanalys och framtidsperspektiv saknas för Stockholms City

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-09-07

Konsekvensanalys och framtidsperspektiv saknas för Stockholms City

Under sommaren har Stockholms stads Trafik- och gatumiljöplan för City varit ute på remiss. Samtidigt har Program för City varit ute på programsamråd. Omvandlingen av Stockholms city har nu pågått i några år. Det är positivt att Stockholms stad bejakar om- och nybyggnationer av fastigheter i city för att skapa ett levande stadsliv.

Fastighetsägarna Stockholms fyra viktigaste synpunkter är dessa:

1. Vi ser allvarligt på att Trafik- och gatumiljöplanen saknar en konsekvensanalys. Det är av yttersta vikt att staden är tydlig med vilka gator som fortsättningsvis ska ombesörja biltrafikens framkomlighet. Detta för att gatans struktur får stor påverkan på stadsmiljö och fastighetsutveckling. Framkomligheten i staden kan inte lapptäckesplaneras och det är kommunens ansvar att ta det övergripande ansvaret för detta.

2. Vi tycker att det är bra att Stockholm stad inte förordar en modell för samfinansiering som ska passa alla platser. Vi påtalar i vårt remissvar behovet av att staden behöver hitta nya egna interna modeller för att skapa förutsättningar för bästa möjliga långsiktiga ekonomiska samfinansiering. 

3. Riktlinjerna i Program för City är bra.  Med tydliga riktlinjer från Stockholms stad kan kommande detaljplaner och bygglov förenklas och effektiviseras. Det finns däremot en risk att nya problem skapas eftersom programmet saknar en beskrivning av hur riktlinjerna ska tillämpas när de väl är antagna. Detta innebär osäkerhet och dålig förutsägbarhet. 

4. Vi saknar framtidsaspekten om stadens syn på hur digitalisering och mobilitetslösningar kan sätta prägel på utvecklingen av City framöver.

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera