Vd summerar året som gått

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm

2017-12-14

Vd summerar året som gått

Jag tycker alltid att det är lika svårt att summera ett helt år. Var börjar man? Ja, det finns lite olika sätt att tackla en sådan uppgift. Till exempel genom att skriva en lång lista med saker som vi har åstadkommit, stora som små, eller reflektera över ett antal milstolpar och stordåd. Dock är inget av dessa speciellt givande eller belysande för läsaren. Nej, istället ska jag försöka beskriva den röda tråd som löpt genom hela verksamheten under 2017: att lägga en stark och stabil grund inför framtiden.

Ett område som jag vill lyfta särskilt är hyresförhandlingarna. Efter två år av idogt arbete har vi lyckas ena alla fyra regionföreningar i Fastighetsägarna kring en gemensam strategi om de årliga hyresförhandlingarna. Strategin bygger på en gedigen samhällsekonomisk analys, strukturerad förhandlingstaktik och pragmatisk näringspolitik. Att hela landet står bakom strategin är historiskt och betydelsen kan inte underskattas. För andra året i rad driver vi en blogg där vi öppet redovisar hur det går under hela förhandlingsprocessen – allt för att öka transparensen och insynen i hyresförhandlingarna. Vi tror att mer information och mer öppenhet kommer att bidra till ett mer gynnsamt utfall för våra medlemmar.

Allt fler inom fastighetsbranschen talar om social hållbarhet, men vad det egentligen innebär har för många varit otydligt. Vi har borrat djupt i dessa frågor under året. Fastighetsägarnas arbete med social hållbarhet syftar till att ge våra medlemmar rätt förutsättningar för att ta ett aktivt samhällsansvar. Vi har jobbat med att utveckla verktyg och metoder, stimulera erfarenhetsutbyte och påverkansaktiviteter gentemot politiker, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter. Dessutom handlar det om att skapa förståelse och insikt i omvärlden om fastighetsägarens centrala roll som samhällsaktör. Det finns stora möjligheter att förena samhällsnytta med affärsnytta.

En av våra största satsningar under året är vårt arbete kring digitaliseringsfrågorna. Här handlar det om att leda medlemmarna mot en bättre förståelse för hur den digitala transformationen påverkar hyresgäster, fastigheter, infrastruktur och staden som helhet. Allt hänger samman. Vi har rekryterat digital expertis, tagit fram material, ordnat seminarier och föreläst för fastighetsägare runt om i landet. Digitaliseringen är en ödesfråga för fastighetsbranschen och vi jobbar hårt för att våra medlemmar ska ta vara på de möjligheter som digitalisering erbjuder.

Och då har jag inte ens nämnt alla frukostseminarier, utbildningar, nätverksträffar, studiebesök och den rådgivning som vi levererar varje dag, år ut och år in. Något som inte minst är viktigt för alla våra medlemmar som är bostadsrättsföreningar och som behöver stöd i det dagliga styrelsearbetet. För att vara fortsatt relevanta för dig som medlem ska vi alltid leverera vårt kärnerbjudande samtidigt som vi ständigt utvecklas. Och det gör vi!

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra medlemmar som möjliggör vårt arbete och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år! Som vanligt har vi i år som julgåva skänkt pengar till Stockholms stadsmission för att fler människor ska kunna få en fridfull jul. Läs gärna mer om Stockholms Stadsmissions viktiga arbete på deras hemsida.

Billy McCormac
Vd Fastighetsägarna Stockholm

 

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera