Ny mall för samråd vid större ombyggnader

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2018-01-22

Ny mall för samråd vid större ombyggnader

Fastighetsägarna Sverige, SABO och Hyresgästföreningen har tagit fram en gemensam mall för avtal om samråd mellan fastighetsägaren och hyresgäster vid större ombyggnader. Mallen är tänkt att fungera som ett stöd för fastighetsägare som vill teckna samrådsavtal.

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för hyresvärden att genomföra ett samrådsförfarande. Däremot ställer lagen relativt långtgående krav avseende fastighetsägarens informationsplikt och inhämtande av hyresgästens godkännande i samband med större ombyggnader. Dessa krav kan uppfyllas på olika sätt. Exakt hur avgörs normalt från fall till fall beroende på den enskilda ombyggnadens förutsättningar. Om en berörd hyresgäst inte godkänner åtgärderna, kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att erhålla tillstånd för de tilltänkta åtgärderna. De allra flesta ombyggnader fortlöper väl och endast en ytterst liten andel av alla planerade ombyggnader hänskjuts till hyresnämnden av hyresvärden.

Vill du som hyresvärd veta mer om vad du bör tänka på inför en ombyggnad, såsom formalia kring hyresvärdens informationsskyldighet, samrådsförfarande, inhämtande av hyresgästgodkännande och hyressättning? Kontakta Niklas Arnestrand, förhandlingschef på Fastighetsägarna Service på 08-617 75 33 eller niklas.arnestrand@fastighetsagarna.se.

Här kan du läsa mer om mallen för samråd och ladda ned en kopia i Word-format

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera