Så kan fastighetsägare minska risken för brott och skapa ökad trygghet

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Kvinna går genom tunnel med klotter

2018-04-12

Så kan fastighetsägare minska risken för brott och skapa ökad trygghet

Trygghet i våra bostads- och centrumområden är en högaktuell fråga som i allra högsta grad påverkar fastighetsägare och deras hyresgäster. Samtidigt har fastighetsägare stor möjlighet att påverka utvecklingen. Den 11 april stod Fastighetsägarna Stockholm värd för ett halvdagsseminarium där tre experter talade om trygghetsbesiktningar, ljussättning och utomhusmiljöer – alla viktiga aspekter av trygghet.

Fastighetsägarnas Helena Olsson tillsammans med Catarina Johansson Nyman, vd Skärholmens Fastighetsägare och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare samt Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva.

Checklista som hjälpmedel för trygghetsbesiktningar

Ulf Malm, vd Fastighetsägare i Järva, berättade på seminariet om hur de fyra BID-inspirerade lokala fastighetsägarföreningarna Fastighetsägare i Järva, Skärholmens, Rågsveds och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare arbetar systematiskt med trygghetsbesiktningar - ett arbete som har gett mycket positiva resultat.

Ulf Malm betonade att en av de viktigaste åtgärderna en fastighetsägare bör göra när det kommer till trygghet är att se över källarlokalerna i fastigheten. Han menar att om källaren upplevs som otrygg finns det en stor risk att den blir till en kriminell grogrund för områdets ungdomar och kanske en bas för narkotikaförsäljning. Likaså är förvaltningen av området i sin helhet viktig eftersom en nedgången miljö med klotter och nedskräpning sänder signaler till eventuella gärningsmän om att det är fritt fram att begå brott eftersom att ingen bryr sig ändå.

Andra viktiga trygghetsåtgärder för fastighetsägare inkluderar att arbeta med miljön i och runt tvättstugan så att den upplevs som säker och att installera säkra dörrar med elektroniska lås som försvårar inbrott.

Trygghetsskapande ljusdesign

En annan viktig del av den upplevda tryggheten i ett område har att göra med belysning, även det en punkt på checklistan för trygghetsbesiktning. Marianne Lind är landskapsarkitekt och ljusdesigner och har bland annat jobbat med ljussättning kring Rinkebystråket. På seminariet delade hon med sig av sina bästa tips för trygg belysning till fastighetsägare:

• Satsa på att belysa entréer - det är viktigt för vägledningen. 
• Försök att utnyttja fasaderna för placering av armaturer som även belyser omgivningen, det minskar risken för skadegörelse.
• Placera belysningen där den behövs, till exempel ovanför dörrar till tvättstugor och cykelförråd.
• Tänk på att ljuset ska lysa upp omgivningen och hjälpa människor att oriente – det ska aldrig blända dem som rör sig i området.

Trygga och trivsamma utemiljöer

Seminariets sista talare var Bo Grönlund, professor i arkitektur och även stadsplanerare. Han talade om hur forskning visar att brottsligheten är koncentrerad till vissa delar av staden. 

- Det effektivaste sättet att jobba brottsförebyggande är att göra punktinsatser i områden där brott förekommer, vilket i sin tur innebär att man behöver ha kännedom om de lokala förhållandena, sa han under sin dragning.

Grönlund betonade vikten av flöden av människor inom områden eftersom det är både trygghetsskapande och brottsförebyggande.

- Där det finns flera ögon minskar risken för brottslighet.

Bo Grönlund pratade även om att trivsamma utemiljöer påverkar människor positivt. Miljö, och i förlängningen stämningen hos människor, är därför viktiga faktorer när man jobbar brottsförebyggande.

 

Är du intresserad av att veta mer om hur fastighetsägare kan jobba med trygghetsbesiktningar? Kontakta Fastighetsägare i Järva.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera