Ny satsning på social hållbarhet

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2018-01-24

Trygghet, integration och ansvarsfulla relationer i centrum för satsning på social hållbarhet

Utmaningarna med grov brottslighet är stora i Stockholmsregionen och året har börjat mörkt. Fastighetsägare är viktiga samhällsaktörer som gör mycket för att öka tryggheten genom att jobba med social hållbarhet. - Nu kraftsamlar vi vårt arbete för att stödja våra medlemmar och vi blir tydligare med att förmedla vilket värdefullt arbete fastighetsägare gör, säger Karin Karlsbro, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm.

Efter att ha gjort en ordentlig analys av utmaningarna har vi tillsammans med en fokusgrupp bland medlemmarna identifierat tre perspektiv som kommer att stå i centrum för Fastighetsägarna Stockholms arbete med social hållbarhet; trygghet, integration och ansvarsfulla relationer. Det är tre områden som är högaktuella och som berör fastighetsägare, hyresgäster, boende, medarbetare och leverantörer varje dag. Vi jobbar nu utifrån en ny hållbarhetsplattform, ett strategidokument och omvärldsanalys, som gör oss tydligare i våra budskap, mer konkreta som organisation och stärker vårt erbjudande till er medlemmar.

Stora utmaningar

Utmaningarna i Stockholmsregionen är idag stora. Året har börjat mörkt när det gäller den grova våldsbrottsligheten. Trygghet och säkerhet är fundamentalt och viktigt för hela samhället för att stärka tilliten. Arbetet med att förebygga kriminalitet, stärka integrationen, skapa trygga, hållbara områden sker varje dag. Det är en högprioriterad fråga för enskilda fastighetsägare och för fastighetsbranschen, men förblir ett område där stat och kommun måste ta sitt ansvar för att på allvar förebygga och motverka alla former av kriminalitet.

Ökad otrygghet i utanförskapsområden

Sverige har stora integrationsutmaningar, som i hög grad är koncentrerade till de större städernas förorter, till de så kallade utanförskapsområdena där andelen utrikesfödda är stor. Områdena har högre arbetslöshet, större bidragsberoende och sämre skolresultat. Otryggheten och oron för att drabbas av brott är markant högre där än i andra bostadsområden. Polisen presenterade i fjol en rapport över en rad utsatta områden, där mord, skjutningar på allmänna platser, våldsamma upplopp, angrepp på blåljuspersonal och öppen narkotikaförsäljning hör till vardagen. Bilden av den upplevda otryggheten bekräftas av t.ex. Stockholms stads egen trygghetsmätning.

Engagemanget som kan vända utvecklingen

Men det finns även en annan bild av dessa områden. Människor som trivs och engagerar sig i sitt boende, en stimulerande mångkulturell miljö, ett aktivt föreningsliv och engagerade ledare, skolpersonal som kämpar och ungdomar som vill lära mer och går på organiserad läxläsning på sin fritid. Där finns fastighetsägarna, som både enskilt och tillsammans, arbetar målmedvetet med att förbättra både inom- och utomhusmiljön och de som vänt brottsutvecklingen och lyckats näst intill eliminera bostadsinbrotten. Där finns hyresvärdarna med engagemang och medarbetare med kunskap om vad som sker i kvarteren och som på olika sätt jobbar med integration och insatser för att öka trygghet och trivsel. Det kan handla om praktikplatser och möjlighet till sommarjobb, kulturupplevelser, eller samverkan för att skapa trygga miljöer och stöd till föreningslivet.

Så kan du som fastighetsägare jobba med social hållbarhet

Många fastighetsägare har länge tagit ett stort ansvar, lagt stora resurser på ökad trygghet i form av brottsförebyggande åtgärder, tagit ansvar för sina leverantörskedjor och som arbetsgivare arbetat med mångfald och jämställdhet. Det finns en vilja att ta fler och nya initiativ inom ramen för arbetet med den sociala hållbarheten.

Social hållbarhet handlar i grunden om att inom ramen för sin verksamhet ta samhällsansvar och skapa samhällsnytta. För fastighetsägare handlar det bland annat om goda och engagerande relationer med alla intressenter, god förvaltningskvalitet av fastigheter samt trygga och inte minst arbetet för trivsamma och stabila stadsdelar. Ett effektivt hållbarhetsarbete är väl integrerat med affärsstrategier och operativt arbete. Social hållbarhet rymmer en flora av initiativ. Den gemensamma nämnaren är att det gör skillnad och att samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand.

 

- Nu kraftsamlar vi vårt arbete för att stödja våra medlemmar och vi blir tydligare med att förmedla vilket värdefullt arbete fastighetsägare gör, säger Karin Karlsbro, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm.

Vill du få stöd med att komma igång eller utveckla ert hållbarhetsarbete? Kontakta Karin Karlsbro, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera