Stadgar

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Mönsterstadgar

Ett av de viktigaste dokumenten att följa är föreningens stadgar. Dessa reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Det är viktigt att det är tydligt var ansvaret för olika saker ligger.

Frågor om detta kommer oftast upp när något händer. Vem har ansvar för balkongerna, är det lägenhetsinnehavaren eller föreningen? Lägenheternas ytterdörrar? Rördragningarna? Golven i lägenheterna?

Det handlar också om det juridiska ansvaret. Vilka beslut ska styrelsen fatta och vilket ansvar har den? Vilka frågor måste beslutas av stämman? Arbetet i en bostadsrättsförening ska fungera så att styrelsen ansvarar för löpande förvaltning, medan stämman ska fatta beslut om till exempel vissa ombyggnader.

Många föreningar vill skriva mycket omfattande stadgar som ofta gränsar till ordningsregler. Det är dock lämpligare att separera stadgarna från ordningsreglerna.

Fastighetsägarnas mönsterstadgar kan utgöra en bra grund för er förenings stadgar, men stadgar måste naturligtvis alltid anpassas till respektive förening. För att på bästa sätt justera stadgarna till era förhållanden rekommenderar vi starkt att ni kontaktar våra duktiga fastighetsjurister på exempelvis medlemsrådgivningen 020-510 511.

I spalten till höger kan du ladda ner våra mönsterstadgar in en öppen wordkopia. Eftersom stadgarna är en medlemsförmån kan du bara komma åt dem efter att du loggat in som medlem. Du behöver tillgång till dina inloggningsuppgifter alternativt medlemsnummer för att skapa nya inloggningsuppgifter.