Om oss

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Fastighetsägarna Stockholm

Om Fastighetsägarna Stockholm

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms- och i Gotlands län. Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och en hållbar och attraktiv stad. Våra 4500 medlemmar representerar både privata och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar.

Träffa några av våra 4 500 medlemmar här:

 

Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna Service är ett helägt dotterbolag till Fastighetsägarna Stockholm. Fastighetsägarna Service är leverantörer av fastighetsförvaltningstjänster såsom juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning samt försäljning av fastighetsprodukter. Fastighetsägarna Service tillhandahåller fastighetsjurister, hyresförhandlare, ekonomer, förvaltare, driftsingenjörer och fastighetsskötare till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Stockholmsregionen. Läs mer om Fastighetsägarna Service här. 

Påverkansarbete och opinion

Vi initierar och stöder utvecklingsverksamheten inom fastighetsområdet med syftet att skapa levande städer och utveckla lägen. Vårt arbete förstärker boendekvalitet med stadskvalitet och tar ansvar för närmiljö och lokalsamhälle. Och vi satsar på hållbara lösningar för miljö och plånbok. 

Genom att aktivt samtala med och delta i debatten med politiker, kommunala tjänstemän, myndigheter och medier påverkar vi beslutsfattarna att skapa bättre förutsättningar för fastighetsägare och för bostadsrättsföreningar. 

Hyresförhandlingar

Fastighetsägarna Stockholms uppdrag är att företräda fastighetsägare i de kollektiva hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen. När fastighetsägare går ihop och gemensamt förhandlar hyran med hyresgästerna blir det lättare att nå bra resultat. Genom att arbeta strategiskt med hyressättningsfrågor jobbar vi långsiktigt för en hållbar hyresmarknad. 

Seminarier, kurser och utbildningar

Vi jobbar aktivt och mycket med kunskapsöverföring och informationsspridning till våra medlemmar. Ett sätt att göra det på är våra seminarier, kurser och utbildningar där vi lägger fokus på det ansvar man har som fastighetsägare. Våra kurser och seminarier kan exempelvis handla om systematiskt brandskyddsarbete, snö och is, skadedjursbekämpning, energieffektivisering, IT och bredband samt elbilsladdning i fastigheter. Genom Fastighetsägarna Kompetens erbjuder vi ett brett utbud av kurser inom områden som juridik, ekonomi och förvaltning.

Tjänster och produkter

Vårt dotterbolag Fastighetsägarna Service är en ledande leverantör av förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsföretagare i Stockholms län. Tyngdpunkter ligger på flerfamiljsfastigheter, men även kommersiella fastighetsobjekt förvaltas av oss. Service breda utbud av högkvalitativa tjänster spänner över områdena juridik, ekonomi, teknik, vitvaror, energi och förvaltning. Dessutom erbjuder de fastighetsrelaterade produkter som till exempel vitvaror.

Service och medlemsförmåner

Vi erbjuder våra medlemmar en omfattande serviceverksamhet med bland annat juridisk och finansiell rådgivning samt kompetensutveckling. Våra experter inom juridik, ekonomi, teknik och energi ger gratis råd till våra medlemmar på kortare frågor via telefonjouren. Som medlem kan man även dra nytta av en rad olika förmånsavtal.

God etik

Fastighetsföretagande med god etik leder till ökat kvalitetstänkande, sund konkurrens och gott rykte. God etik leder till ökad förståelse för den samhällsviktiga verksamhet som fastighetsägare bedriver. För medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm krävs godkännedom om och efterlevnad av de etiska regler som vi ställt upp.

Årsmöte

Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet, som infaller på våren, vanligen i maj. Varje medlem inbjuds att närvara vid mötet. Årsmötets viktigaste uppgifter är att besluta om ansvarsfrihet för Fastighetsägarna Stockholms styrelse, välja styrelse och revisorer samt besluta om medlemsavgifter.

Fullmäktige

Fastighetsägarna Stockholms fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per år och består av cirka 60 ledamöter, utsedda av Fastighetsägarna Stockholms lokalavdelningar. Fullmäktiges viktigaste uppgifter är att fastställa Fastighetsägarna Stockholms årsredovisning, att fastställa budget för kommande år samt att föreslå årsmötet ledamöter till Fastighetsägarna Stockholms styrelse. Fullmäktige föreslår vidare ledamöter till styrelsen för Fastighetsägarna Service; ledamöterna väljs av bolagsstämman.