Organisation

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Så fungerar vår organisation

Fastighetsägarna Stockholm är uppdelade i två delar:
Föreningen Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Service Stockholm AB, ett dotterbolag till föreningen.

 • Föreningen Fastighetsägarna Stockholm

  Tar tillvara dina intressen som fastighetsägare

  Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm och Gotlands län.

  Fastighetsägarna Stockholm har drygt 4 500 medlemmar. Några av dem är små företag eller bostadsrättsföreningar, andra är stora börsnoterade bolag, kommunägda bolag och institutionella ägare.

  Vi driver ett aktivt opinionsbildande och näringspolitiskt arbete som kommer alla medlemmar till godo. Vi verkar bland annat för:

  - en väl fungerande fastighetsmarknad

  - ett fritt näringsliv

  - rätten till privat ägande

  - god etik

  - konkurrens på marknadsmässiga villkor.

   

 • Fastighetsägarna Service Stockholm AB

  Tillhandahåller tjänster och produkter för förvaltning av din fastighet

  Fastighetsägarna Service Stockholm AB är ett affärsdrivande dotterbolag till föreningen Fastighetsägarna Stockholm. Bolaget är en helhetsleverantör av fastighetsrelaterade tjänster och produkter. Våra kunder är kommersiella fastighetsägare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och förvaltningsbolag. Vi verkar i huvudsak i storstockholmsområdet och på Gotland.

  Anlita oss när det gäller:

  - ekonomisk förvaltning

  - juridisk konsultation

  - hyresförhandlingar

  - teknisk förvaltning

  - underhållsavtal för t ex undercentraler och tvättstugor

  - fastighetsskötsel

  - produkter till fastigheter, till exempel olja, vitvaror och tvättstugeutrustning

  - energirådgivning och driftoptimering

  - byggprojektledning