Ny rapport om urbaniseringens roll utanför storstäderna

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies Läs mer om cookies

Ok

2017-09-19

Ny rapport om urbaniseringens roll utanför storstäderna

Urbaniseringen är inte bara begränsad till storstäderna och är inte ett nollsummespel där stad ställs mot landsbygd. Tvärtom kan både små och stora städer vara avgörande för den regionala utvecklingen och landsbygdens framtid. Urbanisering handlar nämligen inte om storstäder, utan om förtätning.

Det menar Joakim Wernberg, en av forskarna som står bakom rapporten Närhet och nätverk – Urbaniseringens roll utanför storstäderna som tagits fram på uppdrag av Fastighetsägarna Syd.

- Urbaniseringen är inte begränsad till storstäderna, utan är ett omfattande socialt och ekonomiskt skifte som påverkar hela den ekonomiska geografin. Det handlar lika mycket om den regionala urbaniseringen till städer som Kalmar, Helsingborg, Växjö eller Jönköping som det handlar om befolkningstillväxten i Stockholm. Därför är förtätning ett bättre begrepp, säger Joakim Wernberg, forskare.

Regional utveckling handlar om hur väl man tillvaratar sina förutsättningar

Drivkrafterna bakom förtätning är oftast jobb- och konsumtionsmotiv. Människor flyttar dit det finns jobb och ett brett utbud av varor, tjänster och kultur med mera. Förtätningen av befolkning och företagande innebär i sin tur att skillnaderna mellan olika platser och regioner kommer att öka.

- Befolkningsstorleken påverkar förstås många faktorer i den regionala ekonomin, men det är ingen självklarhet att bara storstäder kan bli framgångsrika. Förutsättningarna ser olika ut på olika platser och den regionala utvecklingen handlar om hur väl man tillvaratar dessa förutsättningar. Medan storstäder möter en typ av utmaningar möter mindre städer och polycentriska regioner andra. Till exempel kan infrastrukturförbindelser och fungerande arbetspendling vara minst lika viktigt för en kommuns framtida utveckling som dess befolkningstäthet, säger Joakim Wernberg.

Nya krav på det strategiska och operativa arbetet med att utveckla platser och regioner

Våra städer är fortfarande motorer för sociala och ekonomiska aktiviteter, men enligt rapporten är det inte bara de människor och företag som finns i stadskärnorna som gynnas av detta. Tvärtom visar forskningen på tydliga spridningseffekter från stad till landsbygd. Det handlar framförallt om hur människor interagerar med varandra, vilket i sin tur kräver fungerande förbindelser som knyter ihop regionen. Digitalisering spelar stor roll för människors förmåga att kommunicera, men ersätter fortfarande inte täthet och fysiska möten. Tvärtom kan däremot urbanisering och digitalisering komplettera och förstärka varandra.

Förtätningen skapar nya förutsättningar för regional utveckling, men ställer också nya krav på både det strategiska och operativa arbetet med att utveckla platser och regioner. Kanske allra främst i så kallade polycentriska regioner, som till exempel Skåne, Blekinge och Kronoberg. Det vill säga regioner som består av en blandning av flera olika tätorter och mindre kommuner istället för en stor centralort som Stockholm.

- Den kanske största risken som polycentriska regioner står inför är att varje kommun försöker bli sin egen lyckas smed och ser sina grannar som konkurrenter istället för samarbetspartners. Det försämrar förutsättningarna för att utveckla platsen, säger Joakim Wernberg.

Många kommuner sitter redan ihop

En översikt av kommunerna i Skåne, Kronoberg och Blekinge visar att sysselsättningen, skatteunderlaget samt näringslivet har en tydlig regional dimension. Med andra ord sitter kommunerna till viss del redan ihop om man tittar på hur människor rör sig i vardagen. Utmaningen är att formulera och skapa en regional utvecklingspolitik som återspeglar och tar till vara på detta.

- Genom att identifiera och arbeta med komparativa fördelar inom regionens olika delar kan täthetens närhet kompletteras med nätverk, inte minst inom polycentriska regioner. Det kallas lite målande ”lånad storlek”. Det ställer dock krav på goda förbindelser och samarbeten över kommungränserna samt i förlängningen kanske kommunsammanslagningar, säger Joakim Wernberg.

Nyanserar bilden av urbaniseringen

Rapporten har tagits fram för att ge en mer nyanserad bild av urbaniseringen och visa vilken roll den spelar och kan komma att spela utanför storstäderna i Sverige.

- Med rapporten vill vi bidra till att hitta modeller och verktyg som kan stödja politiker och beslutsfattare att hitta hållbara strategier för orts- och regionutveckling. Att det går att påverka utvecklingen genom samverkan och smarta strategier. Vi vill också visa vilken roll fastighetsföretagen kan ha i utvecklingsprocessen. De är en viktig del av nätverket som skapar möjligheter för orts- och regionutveckling, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

 

Ladda ner och läs rapporten Närhet och täthet – Urbaniseringens roll utanför storstäderna av Martin Andersson, Johan P. Larsson och Joakim Wernberg.

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera