Anticimex

Fastighetsägarna Syd och Anticimex har tecknat ett samarbetsavtal gällande tjänsten Anticimex Trygghetspaket för flerfamiljshus samt Anticimex Brandskydd.

 

Med Anticimex trygghetspaket för flerfamiljshus minimerar du risken att fastigheten drabbas av vattenskador som kan leda till röta, mögel och hussvamp.

Detta ingår i Trygghetspaketet:

• Regelbunden (skadeförebyggande) försäkringsbesiktning
• En helhetsbild av fastighetens status
• Ett besiktningsprotokoll för varje lägenhet
• Ett protokoll för allmänna utrymmen
• Hussvampsförsäkring

Vid en eventuell vattenskada får du:

• Skadebesiktning med fuktindikering
• Skaderapport
• Självriskersättning för lägenhetsinnehavaren

Anticimex Brandskydd innehåller bl.a.

• Brandskyddsinspektion inkl. fotodokumentation
• Rekommenderade åtgärder inkl åtgärdsförslag
• Utrymningsplan
• Årlig inspektion av fastigheten
• Dokumentation inkl egenkontrollprogram
• Brandsläckare, brandvarnare
• Skyltutrustning
• Support och rådgivning
• Kontroll av rökluckor
• Utbildning
 

Anticimex Skadedjursförsäkring för flerfamiljshus innehåller:

Skadedjurssanering i byggnaden
I vår försäkring ingår obegränsat antal saneringar av insekter, getingbon, råttor och möss. Undantaget är lokaler där livsmedelshanterande verksamhet bedrivs.

Skadedjurssanering av lösöre i lägenheter
Du kan välja om du vill att lösöressanering ska ingå i försäkringen – med eller utan självrisk. Lösöre som inte används för privat bruk samt kläder och livsmedel ingår inte i försäkringen.

Försäkring mot träskadeinsekter
Om byggnaden angrips av träskadeinsekter ansvarar vi för sanering samt för eventuell reparation.

lnsekts- och luktsanering
Vid ett sent upptäckt dödsfall utför vi insekts- och luktsanering samt nödvändig reparation.
 

Rabatt
Anticimex erbjuder 10 procent rabatt på årspremien till medlemmar i Fastighetsägarna Syd.

Anticimex
Anticimex erbjuder lösningar som förebygger, skyddar eller löser akuta problem som kan orsaka hälso- och ekonomiska problem, som exempelvis brand, fukt och skadedjur.

Mer information
www.anticimex.se

Kontakt
Hans Hanserup
Anticimex AB
Agnesfridsvägen 193
213 75 Malmö
Telefon: 0708 55 22 69
E-post: hans.hanserup@anticimex.se
www.anticimex.se