Hyresförhandling

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies Läs mer om cookies

Ok

Hyresförhandling

Att förhandla hyror är ett förtroendefullt uppdrag. För Fastighetsägarna Syds del innebär det i praktiken att vi förhandlar om årsintäkterna för uppåt tusen företag av varierande storlek. Det gör oss till den största förhandlingsaktören i södra Sverige. Det finns många fördelar med att lämna över förhandlingsarbetet till oss.

Våra förhandlare är erfarna och håller sig ständigt uppdaterade inom förhandlingsarbete och processföring. Vi är väl förankrade hos våra uppdragsgivare genom referensgrupper på olika orter både före, efter och under tiden som förhandlingarna pågår.

Genom löpande kontakt med de kommunala fastighetsbolagen och samarbete samt erfarenhetsutbyte med övriga regionföreningar blir vi en ännu starkare förhandlingspart.

Som organisation är vi också drivande utanför förhandlingsbordet och vill förändra det rådande bostadshyressättningssystemet. Bland annat arbetar vi tillsammans med de kommunala bolagen och Hyresgästföreningen i så kallade hyressättningsprojekt för att utforma och utveckla nya hyressättningsmodeller.

Läs mer om våra förhandlingstjänster nedan.

Våra tjänster

 Årlig generell förhandling - bostäder
 Direktförhandling
 Tilläggsförhandling
 Bruksvärdering
 Hyressättning vid nyproduktion
 Lokalhyresförhandling

 

Årlig generell förhandling - bostäder

Målet med alla hyresförhandlingar är att hitta en skälig hyra för varje bostadslägenhet. Vägen dit är en process som vi kan ta hand om från början till slut. Våra förhandlare bevakar hyresmarknaden på din ort, gör analyser och har tillgång till ett omfattande jämförelsematerial. Därefter sköter vi allt från påkallande och själva förhandlandet till att träffa den slutliga överenskommelsen.

Direktförhandling

Om dina fastigheter saknar förhandlingsordning måste du förhandla direkt med dina hyresgäster, vilket många fastighetsägare kan uppleva som känsligt. Här kan vi hjälpa dig. Vi sköter kontakten och förhandlingen med de boende och kan ta hand om de frågeställningar som uppkommer under tiden.

Tilläggsförhandling

Som förhandlingskund hos oss får du tillgång till hjälpmedel som förenklar överenskommelsen om standardhöjningar med dina hyresgäster. Vi kan även sköta förhandlingen med Hyresgästföreningen om hyreshöjningen inte godkänns av din hyresgäst.

Bruksvärdering

Ligger du på rätt hyresnivå? Det är inte alltid lätt att avgöra och därför rekommenderar vi fastighetsägare att göra en bruksvärdering. Det innebär att våra specialister besiktigar lägenheten och fastigheten. De tittar framför allt på lägenhetens standard, men också i allmänna utrymmen och på det geografiska läget. Jämförelse med andra likvärdiga fastigheter har också betydelse. Utifrån detta görs en bedömning om en skälig hyresnivå.

Hyressättning vid nyproduktion

Vi hjälper dig att analysera och beräkna så att dina hyror hamnar på rätt nivå när du bygger nya bostäder.

Lokalhyresförhandling

En lokalhyra bestäms av bland annat lokalens läge och kvalitet, men framför allt av efterfrågan. Våra fastighetsjurister kan den lokala hyresmarknaden och hjälper dig med kommersiella hyresavtal, förhandling av lokalhyror, villkorsändringar och annat som hjälper dig att få så bra förhandlingsresultat som möjligt. Med vår hjälp kan du också förebygga problem och framtida tvister.