Indexuppräkning

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies Läs mer om cookies

Ok

Indexuppräkning

SCB har nu presenterat konsumentprisindex för oktober 2017. De nya KPI-siffrorna får betydelse för de fastighetsägare som har indexreglerade lokalhyresavtal, där hyran ska justeras i förhållande till KPI-utvecklingen.

Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober månad 2017 till 323,38 vilket är en ökning med 5,38 enheter (motsvarar en ökning med 1,69 procent) sedan oktober 2016.

För fastighetsägare som använder Fastighetsägarnas indexklausul (för lokalhyresavtal med en avtals- och förlängningstid på minst tre år) har värdet av konsumentprisindex, för oktober månad betydelse för uttaget av nästa års hyra. Det innebär att hyrorna för 2018 justeras i förhållande till innevarande års hyror. Hur mycket beror bland annat på hur stor del av den avtalade hyran som är indexreglerad.

Beräkning av indextillägget

  1. Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
  2. Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
  3. Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel
Beräkning av indextillägg för år 2018

Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 2016, som är 318,0 (bastalet). Oktoberindex för år 2017 är 323,38.

  1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 318,0 och 323,38. Skillnaden är positiv och uppgår till 5,38.
  2. Dividera 5,38 med 318,0 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 1 698,18 kr och utgör indextillägget för år 2018 enligt klausulen.

Alternativ: Om KPI för oktober 2017 i stället skulle ha varit lägre än bastalet 318,0 till exempel 317,75, skulle skillnaden mellan 317,75 och bastalet 318,0 ha blivit negativ. Inget indextillägg skulle då utgå. Det i kontraktet angivna hyresbeloppet tillsammans med fasta hyrestillägg skulle gälla.

Ladda ner beräkningsmodell

Som hjälp att räkna ut indextillägget finns en mall att ladda ner nedan.

Ladda ner

För mer information kring Fastighetsägarnas indexklausul och beräkningar av hyresjustering kontakta vår juristjour, på tel. 020-24 25 30.

 

Läs mer på SCB om konsumentprisindex för oktober 2017