Glapp i byggprocessen

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Glapp i byggprocessen

På kursen får du kunskap om vilka vanliga brister som uppstår vid dålig energisamordning från programskedet till idrifttagningen. Du får också kunskap om vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen.

Målgrupp

Beslutsfattare inom bostadsbyggande samt personer som är beställare hos byggherrar, fastighetsägare och BRF:er, projektledare, fastighetstekniker, förvaltare, energiansvarig eller annan som är involverad i ny- och eller ombyggnadsprojekt/renovering.

Innehåll

  • Konkret och praktisk belysning av hinder och möjligheter i om- och nybyggnadsverksamheten
  • BeBo-processen, ett metodiskt tillvägagångsätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering
  • Energi- och miljösamordnarens roll och ansvar

Pris

250:- exkl moms. Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten och ingår i samarbetsprojektet Beställarkompetens. Mer om projektet och vilka kurser som hålls inom ramen för projektet kan du läsa om här.

Kursledare

Göran Werner, WSP

Läs mer och boka