Gör ditt lokalhyresavtal grönt

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Gör ditt lokalhyresavtal grönt

Grönt Hyresavtal är en standardmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet finns tillgängligt som bilaga i Fastighetsägarna Dokument och beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Grönt Hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.
Efter denna dag ska du förstå vad ett grönt hyresavtal är, vad det gör för nytta, vad som krävs för att teckna detta avtal och hur man gör.

Målgrupp

Fastighetsägare, förvaltare eller personal hos kommuner och privata förvaltare som tecknar hyreskontrakt, personal för hyresgäster av kontorslokaler, övriga som fastighetsjurister och företag och organisationer med miljöintresse.

 

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med avtalsbilagan Grönt hyresavtal
  • Genomgång av de olika avsnitten i ett Grönt hyresavtal
  • Praktisk genomgång av avtalsmallen och hur ett avtal skrivs i Fastighetsägarna Dokument
  • Diskussion kring funktion, innehåll och praktiskt genomförande
  • Hyresgäst respektive hyresvärds perspektiv på miljöfrågor och grönt hyresavtal

Pris

250:- exkl moms. Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten och ingår i samarbetsprojektet Beställarkompetens. Mer om projektet och vilka kurser som hålls inom ramen för projektet kan du läsa om här.

Kursledare

Per-Erik Stålhandske, Green Consulting

Läs mer och boka