Upphandling av värmepumpar och FTX

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Upphandling av värmepumpar och FTX

Du ska få kunskap om hur man utformar AF-delar och rambeskrivningar och ställer rätt prestandakrav samt vilka förutsättningar som är viktiga för att få bra fungerande
värmepumpinstallationer med bergvärme och frånluftsåtervinning samt FTX-installationer

Målgrupp

Personer som är beställare hso byggherrar, fastighetsägare och BRF:er, projktledare, fastighetstekniker, förvaltare, energiansvarig eller annan som är involverad i ny- och eller ombyggnadsprojekt/renovering 

Innehåll 

VÄRMEPUMPAR

  • Årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift
  • Värmepumpars verkliga lönsamhet
  • Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar
  • Fallgroparna vid upphandling och installtion av en värmepump

FTX-System

  • Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojek för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från- och tilluftsventilation (FTX)
  • Finns bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler?
  • Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Pris

250:- exkl moms.Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten och ingår i samarbetsprojektet Beställarkompetens. Mer om projektet och vilka kurser som hålls inom ramen för projektet kan du läsa om här.

Kursledare

Göran Werner, WSP

 

Läs mer och boka här