Varsam ombyggnad

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Varsam ombyggnad

Ge kunskap om hur man leder processen rätt, vilka vanliga brister som uppstår vid dåligt och otydligt ställda krav i programskedet. Ge kunskap om vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen

Målgrupp

Fastighetsägare, byggherrar, driftingenjörer, förvaltare

Innehåll

  • Allmän process för planering och renovering av bostadsområden
  • Energieffektivisering mot gestaltningsmässiga värden
  • Modell för samverkan med bygglovsmyndigheter och antikvariskt sakkunniga
  • Inventering av beståndet och indelning av detta i planeringsmässigt gripbara enheter
  • Strategiska program upprättas för avgränsade områdena eller etapper
  • Hur övergripande mål för renoveringsprojekten inför i de strategiska programmen

Pris

250:- exkl moms. Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten och ingår i samarbetsprojektet Beställarkompetens. Mer om projektet och vilka kurser som hålls inom ramen för projektet kan du läsa om här.

Kursledare
Sven Fristedt, WSP

Läs mer och boka