Är du förberedd inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR?

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

2017-08-16

Är du förberedd inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR?

Idag är intresset och möjligheter att använda information om individer, så kallade personuppgifter större än någonsin i samhället. Men det betyder också att skyddet för individers integritet samtidigt har blivit mer betydelsefullt. Nästa år väntar ännu hårdare regler kring hur personuppgifter får hanteras då nuvarande personuppgiftslagen, PUL ersätts av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Den 25 maj 2018 ersätts EU-direktivet, och därmed även PUL, av en ny dataskyddsförordning (i dagligt tal GDPR -General Data Protection Regulation), som blir gällande lag i Sverige och övriga EU/EES. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder därför i höst kursen Nya dataskyddsförordningen (GDPR) – så förbereder du dig. Katja Kalda, nationell utbildningssamordnare:

Vad innehåller kursen? Och varför ska man gå den?

– Alla som hanterar personuppgifter måste följa EU:s dataskyddsförordning. Vår nya kurs vänder sig därför till alla Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag som behandlar personuppgifter för uthyrning av bostäder, dataskyddsombud, bolags- och fastighetsjurister. Kursen är upplagd så att du får lära dig det du behöver veta så att du är väl förberedd när GDPR träder i kraft. I kursen får du kunskaper om vad som är en personuppgift och när dataskyddslagstiftningen är tillämplig, vilka de största utmaningarna är inom dataskydd och vilka rättigheter hyresgästen har enligt dataskyddslagstiftningen.

Om jag är intresserad av kursen Nya dataskyddsförordningen (GDPR) – så förbereder du dig. Hur gör jag då?

– Kursen kommer att ges vid fem tillfällen med start redan i september på flera kursorter runt om i Sverige. Du anmäler dig som vanligt via vår webbplats om du är intresserad av att gå kursen. www.fastighetsagarna.se/utbildning

Kommentera

Kommentarer

Kommentera

Kommentera