Vi tycker

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Vad arbetar Fastighetsägarna för?

Fastighetsägarna är en medlemsbaserad branschorganisation som verkar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Det arbetet tar sin utgångspunkt i en sammanhängande syn på några för samhället, fastighetsmarknaden och våra medlemmar viktiga områden.

Välj i menyn till vänster för att läsa mer om vad vi tycker i olika frågor. Du kan även ta del av vår verksamhetsinriktning och vårt näringspolitiska program här.

En viktig del i vårt arbete är att som remissinstans till regering och myndigheter ge vår syn på olika förslag som berör vår bransch och våra medlemmar. Remissvaren publiceras löpande här på webbplatsen och du kan nå dem genom att klicka på rutan i högermarginalen.