Miljö

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Morötter för en god miljö

Fastighetsbranschen är till sin natur långsiktig. Våra hus ska vara lika bra att bo och leva i idag som om hundra år.

Förvaltarskapstanken är därför en naturlig del av vårt företagande. Vi vill vara med och ta vårt ansvar för att miljön även är bra för framtidens hyresgäster.

Tillsammans med hyresgästerna tar vi fram tips och förslag på hur energiförbrukningen kan hållas nere och avfall sorteras så att det mesta möjliga går att återvinna.

I dag går drygt 30 procent av landets energianvändning åt till driften av fastigheter. Med en klok politik skulle fastighetsbranschen kunna vara nyckeln för staten att klara av de långsiktiga nationella miljömålen. Men det är inte tvingande regler och högre taxor som behövs, utan morötter – ekologiska morötter.

I dag är det en självklarhet att bygga energisnålt och använda miljövänliga material. De största miljövinsterna står emellertid inte att finna i det som byggs nytt utan i insatser i de befintliga bestånden. För att få riktig fart på detta och snabbt nå miljömålen, krävs framförallt två saker. Dels att det blir lönsamt för fastighetsföretagare att satsa stora resurser på energismarta lösningar. Fräscht och klimatsmart måste få kosta. Dels att taxor och avgifter utformas på ett sådant sätt att det lönar sig att sänka förbrukningen. Höga fasta avgifter för exempelvis fjärrvärme och brist på konkurrens går stick i stäv mot miljömålen. Om räkningen blir densamma trots sparåtgärder minskar motivationen att bete sig klimatsmart.

Vi vill

Det största resursslöseriet är att inte bygga hus med kvalitet och rätt från början. Miljö- och människovänliga byggmaterial ska användas och byggprocesserna ska genomföras på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Vi uppmanar våra medlemmar att använda olika miljöklassningssystem för att främja och uppgradera miljöarbetet i sina byggnader. Att energieffektivisera fastigheter är högt prioriterat.

Vi arbetar för att taxor och avgifter utformas så att det lönar sig att sänka sin förbrukning.

Vi vill att den lokala tillämpningen av Miljöbalken sköts bättre. I många fall kännetecknas den av godtycke och varierar från kommun till kommun. Att belasta fastighetsägare med olika avgifter för kontroll av egenkontroll är inte acceptabelt.