Begränsande monopol

Fastighetsägarna använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies

Ok

Monopolmarknader är ett vardagsproblem

Många av de tjänster och produkter som en fastighetsägare är beroende av bedrivs i kommunala eller privata monopol och är därför i olika utsträckning reglerade. Det gäller till exempel fjärrvärme, vatten och avlopp, elnät och avfall.

Flera av dessa monopolmarknader fungerar tyvärr illa eller inte alls, med hänsyn till vad som vore önskvärt för att värna kundernas ställning. Leverantörerna har en dominerande ställning på orten och bristen på konkurrens leder ibland till att verksamheten bedrivs ineffektivt, med bristande service och höga priser. Detta drabbar såväl fastighetsföretagare och bostadsrättsföreningar som hyresgäster.

Vi vill

Fastighetsägarna vill öppna upp monopolen där det är möjligt, för en konkurrens som skapar bättre service och lägre priser.

För de naturliga monopolen måste det finnas en skarp reglering och övervakning från en kraftfull myndighet, så att kunderna på monopolmarknaderna kan känna sig trygga.

Taxekonstruktioner måste utformas så att de uppmuntrar till energi- och effektiviseringsåtgärder. Höga fasta avgifter som kombineras med lägre rörliga kostnader fungerar i motsatt riktning.