Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar i syfte att ge stöd åt styrelsen vid behandlingen av en ansökan om andrahandsupplåtelse.

I denna skrift redogörs för vad som utgör skäl för andrahandsupplåtelse, vad som kan vara skäl för föreningen att vägra sådan samt för tidsbegränsning och andra villkor för upplåtelsen.

Längst bak i riktlinjerna ligger Fastighetsägarnas mallar för ansökan om andrahandsupplåtelse, en fullmakt att använda under uthyrningen samt ett avtal som reglerar förhållandet mellan bostadsrättshavare och hyresgästen.
 
Dessa mallar finns att tillgå på Fastighetsägarna Dokument (www.fastdok.se).
  • FORMULÄR NR 1051. Ansökan om tillåtelse till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand
  • FORMULÄR NR 1054. Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand
  • FORMULÄR NR 1055. Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand
Artikelnummer: 802047
Nyckelord: andrahandsupplåtelse, bostadsrätt, andrahand,
Antal sidor: 16
Utgivare: Fastighetsägarna Sverige
Utgivningsår: 2016
Antal: 
Ordinarie pris: 40,00 kr
Medlemspris: 20,00 kr