Riktlinjer för lägenhetsbyte

Hyresgästerna har enligt hyreslagen rätt att byta sin bostad. Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra innebörden i bytesrätten, försöka uppnå branschgemenskap samt att förebygga svarthandel med hyresrätter. Riktlinjerna innehåller även exempel på aktuella formulär.

 Du kan också beställa trycka exemplar av broschyren >>> klicka här
 
Artikelnummer: 803037
Antal sidor: 8
Utgivare: Fastighetsägarna Sverige
Utgivningsår: 2012