Är din fastighet klimatsäkrad?

Artikelnummer: 152012
Författare: Fastighetsägarna Stockholm
Nyckelord: Klimatförändring, fastighetsförvaltning, underhåll
Antal sidor: 16
Utgivare: Fastighetsägarna Stockholm
Utgivningsår: 2015