Fler hem? Hur hyresgästföreningen stoppar nya bostäder.

I rapporten granskas Hyresgästföreningens försök att stoppa nya bostäder mellan åren 2005 till 2014. Två metoder har använts för ändamålet. Dels har alla Sveriges länsstyrelser tillhandahållit uppgifter om vilka detaljplaner HGF som organisation, genom rätten enligt PBL, överklagat under den aktuella tidsperioden, och dels har en systematisk genomgång av artiklar i mediaarkivet Retriever genomförts. 

Enligt Sveriges länsstyrelser har Hyresgästföreningens olika lokalavdelningar överklagat detaljplaner totalt 42 tillfällen mellan 2005 och 2014. I 32 av gångerna syftade planerna på att skapa nya bostäder. Det totala antalet bostäder som överklagades av HGF var 3 504 stycken.

Artikelnummer: 310005
Nyckelord: HGF, Hyresgästföreningen
Antal sidor: 17
Utgivare: Fastighetsägarna GFR
Utgivningsår: 2016