Fjärrvärme och miljö 2015

Fjärrvärmens låga klimatpåverkan lyfts ofta som en av produktens främsta styrkor. Denna rapport visar, när vi granskar 60 fjärrvärmeleverantörer runt om i Sverige med fokus på koldioxidutsläpp från produktion, att detta inte alltid stämmer.

Artikelnummer: 803080
Författare: Rikard Silverfur, Andreas Sjöberg
Nyckelord: fjärrvärme klimatpåverkan koldioxidutsläpp
Antal sidor: 8
Utgivare: Fastighetsägarna Sverige
Utgivningsår: 2015