Varför är det så svårt att komma överens? en rapport om hyresförhandlingarnas systemfel

Syftet med denna rapport är att dels diskutera det svenska hyresförhandlingssystemet och dess betydelse för utvecklingen på hyresmarknaden, dels föreslå möjliga lösningar inom dagens lagstiftning som kan leda till utfall som kan förbättra hyresrättens långsiktiga förutsättningar.

Artikelnummer: 803096
Utgivare: Fastighetsägarna Stockholm
Utgivningsår: 2016